Maskintjänster

Behöver du hjälp i lantbruket?

Vi säljer maskintjänster som sådd, rundbalspressning, flytgödselkörning med mera.

Ta kontakt med Jesper på jesper@limmaredssateri.se eller ring 070-627 64 66